Hüküm ve Koşullar

1. Giriş.

Bu web sayfasında bulunan bu Hüküm ve Koşullar (bu Hükümler” veya bu “Hüküm ve Koşullar”), bu web sitesinde bulunan tüm sayfalar dahil olmak üzere bu web sitesini (buradan itibaren topluca “web sitesi” diye anılacaktır) kullanımınızda bağlayıcı olacaktır. Bu Hükümler bu Web Sitesini kullandığınızda geçerlidir ve bu Web Sitesini kullanmakla, bu Hüküm ve Koşulları kabul etmiş sayılırsınız. Bu Hüküm ve Koşullardan birisine herhangi bir itirazınız varsa, bu Web Sitesini kullanmamanız gerekir.

Bu Web Sitesi, küçüklerin (en az 18 yaşında olmayan kişiler olarak tanımlanmıştır) kullanımına uygun değildir ve küçükseniz bu Web Sitesini kullanmamanız gerekir.

2. Fikri Mülkiyet Hakları.

Bu Web Sitesinde bulunmasına izin vermiş olabileceğiniz kendinize ait içerikler haricinde bu Web Sitesinde bulunan tüm fikri mülkiyet ve materyallerin tüm hakları Nexo’ya ve/veya lisans verenlerine ait olup bu haklar saklıdır. Size sadece bu Web Sitesinde yayınlanan materyalleri görüntülemeniz amacıyla bu Hükümlerde belirtilen kısıtlamalara tabi olarak sınırlı lisans verilmektedir.

3. Kısıtlamalar.

Aşağıdakileri yapmanız kesinlikle yasaktır:

  1. herhangi bir Web Sitesi materyalini satmak, alt lisansını vermek ve/veya herhangi bir şekilde ticarileştirmek;
  2. bu Web Sitesini Web Sitesine zararlı veya zararlı olabilecek bir şekilde kullanmak;
  3. bu Web Sitesini Web Sitesine kullanıcı erişimini etkileyecek şekilde kullanmak;
  4. bu Web Sitesini yasalara ve yönetmeliklere aykırı bir şekilde kullanmak veya;
  5. Web Sitesine ya da herhangi bir kişi veya kuruluşa zarar verebilecek şekilde kullanmak;
  6. bu Web Sitesiyle ilgili olarak veya bu Web Sitesini kullanırken veri madenciliği, veri toplama, veri ayıklama gibi etkinlikler gerçekleştirmek;

Bu Web Sitesinin bazı alanları sizin erişiminize kapalıdır ve Nexo dilediği zaman kendi takdiriyle bu Web Sitesinin herhangi bir alanına erişiminizi yasaklayabilir. Bu Web Sitesiyle ilgili olarak sahip olabileceğiniz Kullanıcı Adı ve Parola gizlidir ve bu bilgilerin gizliliğini korumanız gerekir.

4. İçeriğiniz.

Bu Hüküm ve Koşullarda geçen “İçeriğiniz” ifadesi, bu Web Sitesinde göstermeyi seçtiğiniz her türlü ses, video, metin, görsel veya farklı türden materyal anlamına gelir. İçeriğinizi yayınlamakla, Nexo’ya imtiyazsız, dünya çapında geçerli, gayrı kabili rücu ve alt lisansı verilebilir kullanma, çoğaltma, uyarlama, yayınlama, tercüme etme ve herhangi bir ortamda dağıtma lisansı vermiş olursunuz.

İçeriğiniz kendinize ait olmalı ve herhangi bir üçüncü şahsın hakkını ihlal etmemelidir. Nexo, dilediği zaman herhangi bir nedenle ve bildirimde bulunmaksızın dilediği İçeriğinizi bu Web Sitesinden kaldırma hakkını saklı tutar.

5. Garanti olmaması.

Bu Web Sitesi, tüm hatalarıyla beraber “olduğu gibi” yayınlanmaktadır ve Nexo açıkça veya ima yoluyla bu Web Sitesi veya Web Sitesinde bulunan herhangi bir materyalle ilgili hiçbir garanti vermemektedir. Ayrıca, bu Web Sitesindeki hiçbir içerik size tavsiye verme amacıyla yayınlanmamaktadır.

6. Sorumluluğun sınırlandırılması.

Nexo veya hiçbir müdürü, yöneticisi veya çalışanı, hiçbir durumda sözleşmeye, beyana veya herhangi farklı bir dayanağa bağlı da olsa bu Web Sitesini kullanımınızdan doğan hiçbir hususta size karşı sorumlu olmayıp Nexo, müdürleri, yöneticileri veya çalışanları aynı zamanda bu Web Sitesini kullanımınızdan veya kullanımınızla ilişkili olarak doğan hiçbir doğrudan, dolaylı veya özel yükümlülükten sorumlu olmayacaktır.

7. Tazminat.

Nexo’yu bu Hükümlerden herhangi birini ihlal etmenizden kaynaklanabilecek her türlü yükümlülük, maliyet, talep, dava, hasar ve masraflar (makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) konusunda tüm kaybını kapsayacak şekilde tazmin etmeyi kabul edersiniz.

8. İletişim izni:

Nexo’nun cep telefonu numaranızı pazarlama amacı da dahil olmak üzere aramızdaki sözleşmeye dayalı ilişkinin amaçlarıyla ilgili bilgilerin iletimi ve mesaj ve bildirim gönderimi için kullanmasına açıkça izin verirsiniz.

9. Bölünebilirlik.

Bu Hükümlerin herhangi birinin herhangi bir yasama kapsamında hükümsüz veya geçersiz bulunması durumunda, bu hükümsüz veya geçersiz kalma hali Hükümlerin bütününü hükümsüz veya geçersiz kılmayacak olup ilgili hükümler diğer hükümleri etkilemeksizin çıkarılacaktır.

10. Hükümlerde Değişiklik.

Nexo uygun gördüğünde bu Hükümlerde değişiklik yapabilir ve bu Web Sitesinin kullanıcısı olarak sizden de Web Sitesinin kullanımında bağlayıcı olan Hüküm ve Koşulları anlayabilmeniz için bu Hükümleri düzenli olarak kontrol etmeniz beklenmektedir.

11. Devir.

Nexo, herhangi bir bildirim veya izin gerekmeksizin bu Hükümler kapsamındaki hak ve/veya yükümlülüklerini devir veya temlik etme ya da alt yükleniciye devretme hakkına sahiptir. Ancak siz bu Hükümler kapsamındaki hak ve/veya yükümlülüklerinizi devir veya temlik edemez ya da alt yükleniciye devredemezsiniz.

12. Sözleşmenin Bütünlüğü.

Bu Hükümler ile bu Web Sitesinde bulunan yasal bildirimler ve feragatler, Nexo ile aranızdaki Web Sitesini kullanımınızla ilgili mutabakatın tamamını teşkil etmekte olup aynı konudaki tüm geçmiş sözleşme ve beyanları geçersiz kılarak bunların yerini alır.

13. Bağlayıcı Yasa ve Yargı Alanı.

Bu Hükümler, Web Sitesi Sahibinin yargı yetkisi yasalarına uygun olarak yönetilecek ve yorumlanacaktır ve herhangi bir uyuşmazlığın çözümü için Web Sitesi Sahibinin yargı yetkisine dahil olmayan bir yargı yetkisine tabi olacaksınız.