Faiz Kazandıran Ürün Genel Hüküm ve Koşulları

I. Giriş

Bu Faiz Kazandıran Ürün Genel Hüküm ve Koşulları, Nexo Group’a ait holding şirketleri, bağlı şirket veya yan kuruluşlar ile Faiz Kazandıran ürünü kullanan yatırımcılar arasındaki sözleşmeye dayalı ilişkiyi yönetir.

II. Tanımlar

Bu Faiz Kazandıran Ürün Genel Hüküm ve Koşullarında geçen terimler, bağlam aksi bir anlamı gerektirmedikçe veya taraflar farklı bir anlam üzerinde mutabakata varmadığı sürece, burada belirtilen anlamları ifade edecektir:

(a) “Genel Koşullar”, bu Faiz Kazandıran Ürün Genel Hüküm ve Koşullarını ifade eder;

(b) “Nexo”, Nexo Group’a ait holding şirketleri, bağlı şirket veya yan kuruluşları ifade eder;

(c) “Yatırımcı”, bu Genel Koşullara uygun hareket ederek Faiz Kazandıran Ürünü kullanan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder;

(d) ”Taraf” veya ”Taraflar”, ayrı ayrı veya beraberce Nexo ve/veya Yatırımcıyı ifade eder;

(e) “Sözleşmeye Dayalı İlişki”, bu Genel Koşullara uygun olarak Faiz Kazandıran Ürünle ilgili olarak Taraflar arasında kurulan ilişkiyi ifade eder;

(f) “Faiz Kazandıran ürün”, bu Genel Koşullar doğrultusunda Nexo tarafından sunulan ve Yatırımcıların Kripto Varlıklardan faiz kazanmasını sağlayan ürünleri ifade eder;

(g) “Kripto Varlıklar”, Nexo’nun kabul ettiği ve Faiz Kazandıran Ürünün kullanılabildiği kripto paralar, stablecoin’ler ve jetonlar da dahil olup bunlarla sınırlı olmamak üzere dijital varlıkları ifade eder;

(h) “EURx”, bu Genel Koşulların ilgili koşullarına tabi olan ve her an 1’e 1 oranında Euro’ya dönüştürme garantisi verilen, Nexo’nun sigortalı teminatlı kredi portföyü doğrultusunda varlıkla desteklenen ve Euro stablecoin’leri temsil eden bir Kripto Varlığı ifade eder;

(i) “Faiz”, Web Sitesinde belirtilen ve her an Nexo’nun uygun gördüğü şekilde değişikliğe tabi olan, bu Genel Koşullar doğrultusunda Kripto Varlıklara bileşik olarak uygulanan, yüksek verimli faiz oranını ifade eder;

(j) “Nexo Hesabı”, Yatırımcının bu Genel Koşullar doğrultusunda Nexo nezdinde açtığı ve Kripto Varlıklar yatırıp çekebildiği ve takas edebildiği kişisel veya işletme hesabını ifade eder;

(k) “Web Sitesi”, https://nexo.io adresindeki web sitesini ve her türlü resmi Nexo iletişim kanalını ifade eder;

(l) ”Fikri Mülkiyet”, ticari marka, hizmet markası, logolar, telif hakkı ve ilgili haklar, know-how, araştırma, deney, yayınlar, formüller, anlaşmalar, ticari isimler ve şirket isimleri gibi hakları Nexo’ya ait olan her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkını ifade eder.

III. Genel Koşulların Geçerliliği ve Kabul Edilmesi

3.1. Bu Genel Koşullar, Tarafların özel bir anlaşma veya benzer bir enstrüman imzalamamış olduğu sürece Sözleşmeye Dayalı İlişkide geçerli olacaktır. Eğer özel bir anlaşma veya benzer bir enstrüman imzalanmışsa, Sözleşmeye Dayalı İlişki ilgili anlaşma veya diğer enstrümana göre yürütülecektir.

3.2. Yatırımcının Web Sitesinde belirtilen koşullar ve bu Genel Koşullar uyarınca Nexo Hesabı açması ve Kripto Varlık yatırıp ilgili işlemin Madde 5.1 (iv). uyarınca onaylanmasıyla beraber, Yatırımcının bu Genel Koşulları kabul ettiği varsayılacak ve bu Genel Koşullar kendisi için geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Kripto Varlıkların EURx olduğu hallerde, Yatırımcının Web Sitesinde belirtilen koşullar ve bu Genel Koşullar uyarınca Nexo Hesabı açması ve Madde 4.4.2 uyarınca EURx satın alım fiyatını ödemesiyle beraber bu Genel Koşulların kabul edildiği varsayılacak olup EURx satın alım fiyatının Madde 4.4.2 uyarınca Nexo’nun EUR banka hesabına ulaşması ve ilgili işlemin Madde 5.1 (iv) uyarınca onaylanmasıyla beraber Genel Koşullar Yatırımcı için geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

IV. Yatırımcı Gereksinimleri ve Nexo Hesabının Açılması

4.1. Bir gerçek kişi veya tüzel kişinin Yatırımcı olabilmesi için, (i) ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Denetim Bürosunun (OFAC) güncel yasaklı ülkeler listesinde mukim olmaması ve (ii) EURx söz konusu olduğunda ABD vatandaşı veya mukimi olmaması gerekmekte olup KYC, kara para aklanmanın önlenmesi ve terörizmin finansmanının önlenmesi kanunları da dahil olup bunlarla sınırlı olmamak üzere geçerli yasa ve mevzuata göre ilk doğrulamaya tabi olacaktır. Bu madde kapsamındaki doğrulama türü, Web Sitesinde belirtilen durumlarda uygulanacaktır.

4.1.1. Gerçek kişiler

4.1.1.1. Temel doğrulama

Temel doğrulama, Web Sitesinde belirtildiği üzere Yatırımcının adının, adresinin ve cep telefonu numarasının doğrulanmasını kapsamakta olup bunlarla sınırlı değildir.

4.1.1.2. Gelişmiş doğrulama

Gelişmiş doğrulama, Madde 4.1.1.1’de açıklanan temel doğrulamaya ek olarak Web Sitesinde belirtildiği üzere Yatırımcının mukimi olduğu ülkeye bağlı olarak değişebilecek kimlik belgeleriyle Yatırımcının kimliğinin doğrulanmasını kapsar.

4.1.2. Tüzel kişiler

4.1.2.1. İlgili tüzel kişiyi temsil eden şahsın Madde 4.1.1.1 kapsamındaki temel doğrulama işlemi ve Madde 4.1.1.2 kapsamındaki gelişmiş doğrulama işlemidir.

4.1.2.2. Madde 4.1.2.1 kapsamındaki doğrulamaya ek olarak, Yatırımcının kimliği aynı zamanda Yatırımcının mukim olduğu yargı alanına göre türleri değişebilecek durumunu ispatlayıcı belgelerle de doğrulanacaktır.

4.2. Nexo dilediği zaman, Madde 4.1 ve bu Genel Koşullar gereksinimleri doğrultusunda Yatırımcının gereksinimlerle uyumluluğunu doğrulamak için bilgi ve/veya belge isteyebilir. Nexo aynı zamanda güvenilir, bağımsız kayıtlar ve veritabanlarından da Yatırımcının vermiş olduğu bilgi ve/veya belgelerle ilgili bilgi ve/veya belgeler isteyebilir veya sorgulayabilir.

4.3. Yatırımcı, Nexo Hesabını Web Sitesinde belirtilen kurallara göre açacaktır.

4.4. Kripto Varlıklar, minimum Kripto Varlık gereksinimi olmaksızın Nexo Hesabına şu şekilde yatırılacaktır:

4.4.1. EURx dışındaki Kripto Varlıklarda, Yatırımcı Kripto Varlıklarını Nexo hesabına yatıracaktır;

4.4.2. EURx söz konusu olduğunda, Yatırımcı önce satın alım bedelini Nexo’nun belirttiği EUR banka hesabına aktararak Nexo’dan EURx satın alacaktır. EURx satın alım fiyatı, garanti edilen EURx - EUR 1’e 1 dönüştürme bedeline göre belirlenir. Bir önceki hüküm doğrultusunda sayın alım fiyatının ulaşmasının ardından, Nexo herhangi bir ücret veya komisyon almaksızın garanti edilen EURx - EUR 1’e 1 dönüştürme bedeline göre Nexo ilgili EURx tutarını Yatırımcının Nexo Hesabına yatırır.

V. Sözleşmeye Dayalı İlişkinin Kurulması

5.1. Taraflar, şu koşulların tamamı sağlandığında Sözleşmeye Dayalı İlişki kurarlar:

(i) Yatırımcı Nexo Hesabını açtığında;

(ii) Yatırımcı Madde 3.2 uyarınca bu Genel Koşulları kabul ettiğinde;

(iii) Madde 4.4 uyarınca Nexo Hesabına Kripto Varlık yatırıldığında;

(iv) Madde (iii) ile tanımlanan işlem onaylandığında.

VI. Faiz

6.1. Madde 5.1 (iv) ile açıklanan işlem onaylandığında, Kripto Varlıklara günlük bileşik Faiz işlemeye başlar.

6.2. Faiz, (i) Yatırımcı EURx dışındaki Kripto Varlıklarını Nexo Hesabından çekene kadar veya (ii) Yatırımcı Nexo’ya Nexo Hesabındaki EURx’in takas edilmesi talimatını verene kadar Kripto Varlıklar için bileşik faiz olarak işlemeye devam eder.

6.3. Faiz, bileşik faiz olarak işlediği Kripto Varlık cinsinde ödenir. Faiz, her takvim günü Nexo Hesabına yatırılır.

VII. Kripto Varlık Yatırma ve Çekme/EURx Takası

7.1. Kripto Varlıklar, herhangi bir zamanda Nexo Hesabına yatırılabilir.

7.2. Yatırımcı, Madde 16.1 (ii) ile açıklanan prosedür doğrultusunda dilediği zaman: (i) EURx dışındaki Kripto Varlıkları Nexo Hesabından çekme; (ii) Nexo’ya herhangi bir ücret veya komisyon kesintisi olmaksızın Nexo Hesabındaki EURx varlığı garantili 1’e 1 Euro’ya dönüştürme kuru üzerinden takas etme ve takas edilen tutarı belirtmiş olduğu Euro hesabına yatırma talimatı verme hakkına sahiptir.

VIII. Tarafların Taahhüt, Hak ve Yükümlülükleri

8.1. Yatırımcı,

(i) Madde 4.4.1 uyarınca Nexo Hesabına yatırmış olduğu Kripto Varlıkların sahibi olduğunu,

(ii) Sözleşmeye Dayalı İlişki kapsamındaki eylem ve işlemleri gerçekleştireceğini;

(iii) Madde 4.4.2 kapsamındaki EURx satın alım fiyatının ödenmesinde kullandığı Kripto Varlıklar ve paranın kara para aklama, terörizmin finansmanı, dolandırıcılık veya herhangi bir geçerli yasa uyarınca yasadışı olan herhangi bir faaliyetle elde edilmediğini;

(iii) Madde 4.1 kapsamındaki kısıtlamalara sahip olmadığını;

(iv) Nexo’ya tam, doğru ve güncel bilgi ve belgeler ibraz ettiğini;

(v) Nexo’nun kendisine Sözleşmeye Dayalı İlişkilerle herhangi bir hususta tavsiye vermediğini ve bu ilişkiye başlamadan önce bir avukata ve mali müşavire danıştığını taahhüt eder.

8.2. Yatırımcı:

(i) Nexo Hesabını kara para aklama, terörizmin finansman, dolandırıcılık da dahil olmak üzere yasadışı veya suç nitelikli faaliyetler amacıyla kullanmamak ve Nexo Hesabını kullanırken herhangi bir geçerli yasa veya mevzuatı çiğnememekle,

(ii) İbraz etmiş olduğu bilgilerde ve/veya belgelerde herhangi bir değişiklik olması halinde bu değişikliği Nexo’ya en kısa sürede bildirmekle ve Madde 15.1 kapsamında verdiği bilgilerdeki değişiklikleri Madde 15.2’de belirtilen süre içinde bildirmekle;

(iii) Nexo hesabını kullanabilmesi için gereken bilgileri üçüncü şahıslardan gizlemekle;

(iv) Herhangi bir güvenlik ihlali tespit ettiğinde veya güvenlik ihlalinden şüphelendiğinde, Nexo’ya derhal bilgi vermekle yükümlüdür.

8.3. Nexo,

(i) Yatırımcının bu Genel Koşulları veya herhangi bir geçerli yasa veya mevzuatı çiğnediği kanısına varması hali de dahil olup bununla sınırlı olmamak üzere dilediği zaman Faiz Kazandıran Ürünle ilgili Hizmetleri Yatırımcıya sunmayı bırakma ve Yatırımcının Nexo Hesabına erişimini engelleme/kısıtlama;

(ii) Acil müdahale gerektiren durumlar haricinde önceden Yatırımcıya bildirmek kaydıyla sistem bakımı gerekçesiyle Faiz Kazandıran Ürünle ilgili Hizmetleri Yatırımcıya sunmaya ara verme hakkına sahiptir.

8.4. Nexo,

(i) Faiz Kazandıran Ürünle ilgili hizmetleri bu Genel Koşullara, geçerli yasa ve mevzuata ve doğru ticari uygulamalara göre vermekle;

(ii) Sistem arızası halinde, Yatırımcının Faiz Kazandıran Ürünü/Nexo Hesabını bu Genel Koşullar doğrultusunda olağan bir şekilde kullanabilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

IX. Tarafların Hak ve Yükümlülüklerinin Devir ve Temliki

9.1. Yatırımcının Sözleşmeye Dayalı İlişkiden doğan hak ve yükümlülükleri, Nexo’nun önceden yazılı onayı olmaksızın kısmen veya tamamen devir veya temlik edilemez.

9.2. Nexo, Yatırımcının önceden yazılı izni olmaksızın Sözleşmeye Dayalı İlişkiden doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü şahıslar lehine devir ve temlik edebilir.

X. Koruma Sigortası

10.1. Nexo, mümkün olduğunda Kripto Varlıklar için Web Sitesinde belirtilen toplam tutara kadar dünya çapında tanınmış bir şirket aracılığıyla koruma sigortası sağlayacaktır. Tüm sigorta süreçleri, fiziksel ve/veya siber güvenlik ihlalleri ve/veya çalışanların hırsızlığından kaynaklanan kayıpların telafisinde işletilecektir.

10.2. Yatırımcı, güçlü parolalar, iki faktörlü doğrulama ve tüm Nexo Hesabı erişim bilgilerinin kontrolü de dahil olup bunlarla sınırlı olmamak üzere izin verilen ve mümkün olan her türlü yöntemi kullanarak Nexo hesabını korumakla yükümlüdür.

XI. Sorumluluk ve Sorumluluğun Sınırlandırılması. Tazminat

11.1. Yatırımcı, şu durumlarda sorumlu olacaktır:

(i) Yatırımcı, Nexo Hesabını kullanmak için gerekli bilgileri bir üçüncü şahsa verirse, bu Genel koşullar kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme sorumluluğundan kurtulamayacaktır;

(ii) Yatırımcının bu Genel Koşullar kapsamındaki sorumlulukları, ilgili geçerli yasalardan kaynaklanan sorumluluklarını kısıtlamaz veya ortadan kaldırmaz;

(iii) Yatırımcı, Nexo Hesabını kullanması nedeniyle üçüncü şahısların maruz kalabileceği kayıp, zarar ve makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere masraflardan sorumlu olacaktır.

11.2. Nexo,

(i) İnternet bağlantı arızalarından kaynaklanan gecikme, kesinti veya diğer sorunlardan;

(ii) Üçüncü şahıslardan kaynaklanan gecikmelerden;

(iii) Web Sitesindeki arızalar nedeniyle Yatırımcının maruz kaldığı zarar veya kayıplardan (maddi olmayan kayıp ve/veya kazanç kaybı da dahil olmak üzere) sorumlu olmayacaktır.

11.3. Taraflar, mücbir sebeplerle (örneğin, savaş hali, isyan, doğal afet, grev, iletişim hizmetlerinin kesintiye uğraması, güç kaynağının kesintiye uğraması, siber saldırı, kamu yetkililerinin yasakları gibi) veya ihlalde bulunan Tarafın üzerinde kontrol yetisi bulunmayan veya makul bir şekilde öngörmesi mümkün olmayan durumlardan dolayı bu Genel Koşullar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getiremediğinde bunun sonuçlarından sorumlu olmayacaktır.

11.4. Yatırımcı, Nexo’nun Sözleşmeye Dayalı İlişki nedeniyle, Yatırımcının Nexo Hesabını kullanması ve ilişkili faaliyetleri nedeniyle, Yatırımcının herhangi bir yasa veya mevzuatı çiğnemesi nedeniyle veya üçüncü şahısların ya da temsilcilerinin eylemleri veya emirleri nedeniyle Nexo’nun maruz kalabileceği kayıp, zarar veya makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere masraflardan zarar görmemesini sağlayacak ve tazmin edecektir.

11.5. Nexo, ilgili geçerli yasa doğrultusunda sorumlu tutulmadığı herhangi bir nedenle Yatırımcının maruz kaldığı kayıp, zarar ve hasarlardan sorumlu olmayacak ve Yatırımcıyı tazmin etmeyecektir.

XII. Fikri Mülkiyet

12.1. Fikri Mülkiyet Nexo mülkiyetindedir ve Nexo’nun önceden yazılı izni olmaksızın Yatırımcı tarafından çoğaltılamaz, yayınlanamaz, dağıtılamaz veya herhangi bir şekilde kullanılamaz.

XIII. Gizlilik

13.1. Sözleşmeye Dayalı İlişkinin kurulması veya yürütülmesi aşamalarında, her bir Taraf birbirine kendisinin sözlü, yazılı, elektronik olarak veya farklı hangi yolla açıklandığına bakılmaksızın açıklama esnasında gizli olarak nitelendirdiği veya açıklanma şeklinden diğer Tarafın gizli olduğunun farkına varmasının makul şekilde beklendiği çeşitli fikri, teknik, ticari ve sair bilgiler verebilir.

13.2. Sözleşmeye Dayalı İlişki devam ettiği sürece ve bu ilişki sona erdikten sonraki 3 (üç) yıl boyunca, Taraflar (i) bir gizli bilgiyi veren Tarafın önceden yazılı izni olmaksızın diğer Tarafın gizli bilgisini veya bunun bir bölümünü üçüncü şahıslara açıklamayacak veya (ii) diğer Tarafın gizli bilgilerini veya bunların bir bölümünü bu Genel Koşullar kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek dışında bir amaçla kullanmayacaktır. Bu yükümlülük, bu Madde kapsamındaki yükümlülükler ihlal edilmeksizin kamuya mal olmuş veya bir Tarafın herhangi bir gizlilik yükümlülüğü altına girmeksizin haberdar olduğu ya da alıcı tarafın açıklayan tarafın gizli bilgisini veya bir bölümünü kullanmadan kendisi geliştirmiş olduğu bilgiler için geçerli değildir.

XIV. Kişisel Bilgiler

14.1. Yatırımcı/Yatırımcının temsilcisi, Nexo’ya Madde IV kapsamındaki kişisel bilgilerin, Yatırımcının Sözleşmeye Dayalı İlişkiyi kurması, bu ilişkinin yürütülmesi veya sonlandırılması amacıyla ve pazarlama amaçlarıyla kullanma ve bu kişisel bilgileri Nexo Group’un diğer üyelerine ve üçüncü şahıslara verme ve bu kişisel bilgilerin ilgili Nexo Group üyeleri veya üçüncü şahıslar tarafından işlenmesine, Nexo’nun Yatırımcı veya Yatırımcı temsilcisi kişisel bilgilerini ilgili geçerli yasa uyarınca kullanmak zorunda olduğu haller dışında kullanma izni vermektedir. Bu bilgilerin yasal zorunluluk kapsamında kullanıp işlenecek olduğu hallerde, Nexo geçerli yasanın izin verdiği ölçüde Yatırımcıya/Yatırımcı temsilcisine ilgili kişisel bilginin işlenmesinden veya aktarımından önce haber verecektir.

14.2. Nexo, Yatırımcının/Yatırımcı temsilcisinin kişisel bilgilerinin korunması konusunda yeterli düzeyde garanti verecek ve geçerli yasalarla uyum için gerekli teknik ve kurumsal güvenlik önlemlerini alacaktır.

XV. Yazışmalar

15.1. Taraflar arasındaki Yazışmalar, bir Tarafın bildirmiş olduğu en güncel posta adresine, e-posta adresine veya telefon numarasına gönderildiğinde ilgili Tarafa ulaşmış sayılacaktır.

15.2. Her bir Taraf, Madde 15.1 kapsamında verdiği iletişim bilgilerindeki değişiklikleri değişiklikten sonraki 1 gün içerisinde diğer Tarafa bildirecektir. İlgili Tarafın bu hüküm kapsamındaki yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, bu Tarafın en son verdiği iletişim bilgileri kullanılarak gönderilmiş olan yazışmalar nizami şekilde ilgili Tarafa ulaşmış kabul edilecektir.

15.3. Yatırımcı, Nexo’nun kendisine Nexo’yla iletişim kurmak için kullanmış olduğu herhangi bir telefon numarasını/e-posta adresini veya Yatırımcıya ulaşabileceği kanısına vardığı herhangi bir iletişim bilgisini kullanarak iletişime geçmesine izin verir. Bu hüküm kapsamındaki yazışmalar, telefon araması, metin mesajı, e-posta veya herhangi bir mobil uygulama yoluyla iletilebilir.

XVI. Fesih

16.1. Sözleşmeye Dayalı İlişki, şu şekillerde feshedilebilir:

(i) Tarafların Madde XV uyarınca yaptığı yazışmalarla varacağı karşılıklı mutabakatla;

(ii) Herhangi bir Tarafın diğer Tarafa Madde XV uyarınca yapacağı yazışmayla bildirilmek üzere derhal ve tek Taraflı olarak;

(iii) Nexo’nun Faiz Kazandıran Ürünü sunmayı bırakması halinde, hizmetin durdurulmasına makul bir süre kala Web Sitesinde yayınlayarak Yatırımcılara bilgi vermesiyle;

(iv) Nexo’nun kararıyla Faiz Kazandıran Ürünün belli Kripto Varlıklar için sunulmasının durdurulması halinde, hizmetin durdurulmasına makul bir süre kala Web Sitesinde yayınlayarak Yatırımcılara bilgi vermesiyle.

16.2. Sözleşmeye Dayalı İlişkinin feshi halinde, Yatırımcı, fesih tarihi itibariyle:

(i) EURx dışındaki tüm Kripto Varlıklarını, bileşik olarak işlemiş faiziyle beraber Nexo hesabından çeker;

(ii) Nexo’ya herhangi bir ücret veya komisyon kesintisi olmaksızın Nexo Hesabındaki EURx varlığı bileşik olarak işlemiş EURx faiziyle beraber garantili 1’e 1 Euro’ya dönüştürme kuru üzerinden takas etme ve takas edilen tutarı belirtmiş olduğu Euro hesabına yatırma talimatı verir.

XVII. Çeşitli hususlar

17.1. Bu Genel Koşullar kapsamında bir Tarafın bir beyan, taahhüt, açıklama, onayı yazılı olarak beyan edeceği belirtilmişse, ilgili yazışma e-posta, metin mesajı veya mobil uygulama üzerinden gönderildiğinde bu yükümlülük yerine getirilmiş sayılacaktır.

17.2. Nexo, zaman zaman bu Genel Koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Web Sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve Web Sitesinde yayınlanmasıyla beraber değişiklik Yatırımcıya tebliğ edilmiş sayılır. Yatırımcı, Genel Koşullarda yapılacak bu gibi bir değişikliğin bu hüküm uyarınca yürürlüğe girmesiyle beraber Nexo ile Sözleşmeye Dayalı İlişkisi içinde bağlayıcı olacağını kabul eder.

17.3. Herhangi bir zamanda, bu Genel Koşulların bir hükmünün herhangi bir yargı alanında yasadışı, geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi halinde, Genel Koşulların diğer hükümleri bundan etkilenmeyerek geçerliği ve yürürlüğü aynı şekilde devam edecektir. Taraflar, yasadışı, geçersiz veya uygulanamaz hale gelen hükmü, orijinal içeriğiyle mümkün olduğunca tutarlı bir hükümle değiştirecektir.

17.4. Nexo, Sözleşmeye Dayalı İlişkiyle ilgili herhangi bir ücret/komisyon almayacaktır. Nexo, Sözleşmeye dayalı İlişkiyle ilgili olarak üçüncü şahısların alacağı ücret veya komisyonlardan sorumlu olmayacaktır.

17.5. Yatırımcı, ilgili geçerli yasanın vergi mevzuatına tabidir ve Sözleşmeye Dayalı İlişkiden elde ettiği geliri beyan edip vergisini ödemekle yükümlüdür.

17.6. Sözleşmeye Dayalı İlişki, Nexo’nun tabi olduğu yargı alanının ilgili yasalarına uygun olarak yürütülecektir.

17.7. Sözleşmeye Dayalı İlişkiden veya bu Genel Koşullardan doğan ve Taraflar arasında dostane yollarla çözülemeyen ihtilaflar, Nexo’nun tabi olduğu yargı alanının usul kanunu doğrultusunda yetkili bir mahkeme veya farklı tahkim kurullarında çözülecektir. Taraflar, bu hüküm kapsamında başvurulacak ihtilaf çözüm yolunun taraflar arasında farklı bir mutabakat olmadığı sürece bir toplu dava veya emsal dava olmayıp sadece tekil bir vaka olarak ele alınacağını kabul ederler. Yetkili mahkeme veya diğer tahkim kurulu, birden fazla davayı birleştiremez veya herhangi bir şekilde toplu dava ya da emsal davaya dönüştüremez. Yetkili mahkeme veya diğer tahkim kurulu, sadece çözüm arayan Taraf için ve sadece ilgili Tarafın tekil olarak çözüm aradığı hususta gerekli olduğu ölçüde bir çözüm arayacaktır. Sağlanan çözüm, diğer Yatırımcılar veya Nexo’nun diğer müşterilerini etkilemez.